Top

ROZPOČET MŠ

Rozpočet mateřské školy

Na základě novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je níže zveřejněn" Rozpočet školy - Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, přísp. org."

 

Schválený rozpočet 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020, 2021

Návrh rozpočtu 2019

Návrh středmědobého výhledu rozpočtu 2020, 2021