Top

ČTENÍ PRO RODIČE

Na následujících stránkách bychom Vám, milí rodiče, rádi nabízeli články z odborné literatury a časopisů, které v dané chvíli vnímáme jako aktuální a důležité jednak pro Vás a Vaše dítě, ale také pro naši vzájemnou spolupráci!

Věříme, že pár minut strávených nad dobrým počtením může přinést mnohonásobný užitek!

13 srpen 2019
Je to období, kdy dítě poprvé opouští bezpečí rodiny a postupně se zařazuje do širších sociálních vztahů. Je to období, kdy se velmi rozšiřují sociální vazby s jinými lidmi a jinými dětmi.
13 srpen 2019
S nástupem do mateřské školy souvisí také naučit dítě zvládnout určitý čas odloučení od rodičů, příp. sourozenců. Odborně říkáme, že každý potřebuje svůj čas adaptace na nové prostředí.