Top

Od tří do šesti

Převzato z knihy Ladislavy Lažové - Mateřská škola komunikuje s rodiči:

Je to období, kdy dítě poprvé opouští bezpečí rodiny a postupně se zařazuje do širších sociálních vztahů. Je to období, kdy se velmi rozšiřují sociální vazby s jinými lidmi a jinými dětmi. Je to období, kdy dochází k velkému pokroku v dovednostech, zmalostech, sociálních zkušenostech a vývoji osobnosti dítěte. V této době je velmi důležité vedení rodičů. Ti musí dítě připravit na vstup do školy.
K tomu napomáhá také mateřská škola. Dítě pozná, že existují i jiné autority než rodiče a prarodiče. Mělo by objevit zájem učitelek a najít k nim důvěru. Dítě se seznamuje s jinými dětmi, vybojovává si mezi nimi své postavení, učí se spolupracovat s nimi, hrát si, rozdělit se o hračky, pomoci jeden druhému.

Některé dítě je statečnější, ve školce se zadaptuje rychle, u některého je potřeba delší přítomnost matky ve školce v prvních dnech. Jak mohou dospělí dítěti pomoci v nové situaci? O školce mluvte hezky, s radostí: "Ty se máš, že můžeš chodit do školky." "Už se těšíš na děti, že?" Maminky, potlačte před svým dítětem veškeré obavy či slzy z odloučení. Také však nedělejte kolem odloučení velké divadélko. Dítě velmi dobře vycítí napětí a nepřirozenost.
Společně si připravte vše potřebné. Nechte dítěti zvolit cvičební úbor, pyžamko, společně kupte zubní kartáček a pastu. Vždy dávejte dětem najevo, že stejně jako ono se těší do školky, vy se těšíte do práce a že se odpoledne sejdete. Naplánujte si, co budete odpoledne společně dělat, s čím si budete hrát, kam půjdete na procházku či na návštěvu. Aby dítě vědělo, že se ho nezbavujete, ale že stále patří k vám, že se na něj těšíte.
Rodiče, věnujte každý den pozornost výrobkům a výkresům, které jsou vystaveny ve třídách a šatnách. Poslechněte si, co vám dítě vypravuje. Je to důležité, protože mu dáváte najevo, že vám na něm záleží, ale také poznáváte svého potomka v jeho nové roli. Mějte radost z každého jeho pokroku. Jestliže mu něco nejde, vysvětlete mu to, procvičte to s ním. A opět platí - nesrovnávejte s jinými dětmi. Každé dítě je na něco šikovné, v něčem vyniká, něco mu nejde. Tak jako my.

A moc důležité je, aby vypravovali i rodiče svému potomkovi, jak se měli. Co dělali v práci, co se jim povedlo, co se nepovedlo, co měli k obědu, s kým si povídali, koho potkali, jestli měli dobrou náladu, nebo se s někým nepohodli. Je to jediná cesta, jak naučit dítě vzájemně se svěřovat, jak dítěti vlastním příkladem ukázat, že vzájemné povídání je normální, příjemné a užitečné. Věta "Co bylo ve školce?" vám zaručeně zajistí odpověď "Nic", neplyne z ní upřímný zájem o dítě, ale spíš formální výslech.

Na vstup do širšího světa musíme dítě připravit. Dítě nevychováváme pro sebe, ale pro ně, aby bylo šťastné. To, co tolerujeme dítěti my, svět mu tolerovat nebude. Jestliže z dítěte vychováme sobce, nebude mít kamarády. Jestliže bude dítě agresivní, ostatní se mu budou vyhýbat. Jestliže je dítě líné, nebude se mu ve škole dařit, nebude ho nic bavit. Jestliže nebude umět zvládat strach a úzkost, bude tím trpět celý život.
To, co doma projde, co se omluví, nelze tolerovat ve škole...

A takové dítě není spokojené. Nemá naučená pravidla slušného chování, nemá vytyčeny meze svého jednání. Je ve zmatku, neví si rady, zkouší, co mu projde a co už ne. Je káráno, kritizováno. Káráni a kritizováni by měli být rodiče. Jejich výchova není poctivá a důsledná. A dítě sklízí ovoce.
Ve věkovém pásmu tří až šesti let je tedy nutné zaměřit výchovu dítěte na vstup do školy a do širší společnosti.