Top
585 207 895

STRAVOVÁNÍ

Přihlášení dětí ke stravování

Každý strávník školní jídelny je povinen vyplnit "závaznou přihlášku ke stravování" (k dispozici v mateřské škole). Po jejím vyplnění je automaticky strávník přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí.

Odhlášení

V případě onemocnění (dočasné nepřítomnosti dítěte ve školce) je rodič povinen dítě ze stravování odhlásit a pouze první den nemoci lze vyzvednout stravu (par. 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava propadá. Stravu je možno vyzvednout ve výdejně příslušné MŠ. Odhlášení obědů se provádí nejpozději do 10.00 hod. předchozího dne osobně nebo telefonicky u paní učitelky v daném oddělení, do kterého je dítě přijato.

Ceny a platba stravného
Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy zálohově podle počtu stravovacích dnů k 20. dni v předchozího měsíce (první platba k 20. 8. na měsíc září, v následujících měsících budou zálohy sníženy dle odhlášené stravy).

Platby lze provádět

sporožirem u České spořitelny - k tomuto způsobu placení je nutné v České spořitelně podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc
Č. účtu: 0100260221/0800
 

z běžného účtu u dalších bankovních ústavů - k tomuto způsobu placení je nutné podepsat souhlas k inkasu do školní jídelny Stupkova 16, Olomouc
Č. účtu: 19-1084040257/0100
 

Při vyplňování inkasního souhlasu jak u sporožirových, tak i u běžných účtů neuvádějte variabilní ani konstantní nebo specifický symbol. Minimální limit je 1.000,- Kč.
 

Jestliže je souhlas s inkasem zřizován přes internet, potvrzení o zřízení lze poslat e-mailem do školní jídelny na adresu: jidelna@zs-stupkova.cz
 

Ranní svačina: 12,-
Oběd: 21,- (děti do 6ti let); 25,- (děti nad 6 let)
Odpolední svačina: 9,- Kč
 

Děti do 6ti let: 42,- Kč /celodenní strava
Děti nad 6 let: 46,- Kč /celodenní strava